Nikon 2191 User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, cs, sk, zh)

Download
110
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Sk
Sk
Kr
 Starostlivosť o objektív
•  Keď je objektív nasadený na fotoaparáte, nedvíhajte ani nedržte fotoaparát alebo 
objektív za slnečnú clonu objektívu.
•  Dbajte na to, aby sa kontakty procesora neznečistili ani nepoškodili.
•  V prípade poškodenia gumového tesnenia upevňovacieho bajonetu objektívu sa 
obráťte na najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu spoločnosti Nikon.
•  Šošovku objektívu čistite kefkou s fúkadlom. Na odstránenie nečistôt a škvŕn používajte 
mäkkú, čistú bavlnenú handričku alebo čistiaci obrúsok na objektívy navlhčený v etanole 
(alkohole) alebo čistiacom prostriedku na objektívy. Utierajte krúživým pohybom od 
stredu k vonkajšiemu okraju, pričom dbajte na to, aby ste nezanechávali šmuhy ani sa 
nedotýkali iných častí objektívu.
•  Na čistenie objektívu nikdy nepoužívajte organické rozpúšťadlá (napr. riedidlo alebo 
benzén), pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie objektívu a mať za následok požiar 
alebo zdravotné problémy.
•  Na ochranu prednej šošovky objektívu sú k dispozícii NC filtre. Taktiež slnečná clona 
objektívu pomáha chrániť prednú časť objektívu.
•  Pri skladovaní objektívu v mäkkom puzdre nasaďte predný aj zadný kryt objektívu.
•  Ak nebudete objektív používať dlhšiu dobu, uskladnite ho na chladnom a suchom 
mieste, aby sa zabránilo vzniku plesne a hrdze. Objektív neskladujte na priamom 
slnečnom svetle ani v blízkosti chemikálií, ako sú napr. gáfor alebo naftalín.
•  Objektív neoblievajte vodou ani ho neponárajte do vody, pretože to môže viesť k 
výskytu korózie a nesprávnej činnosti objektívu.
•  Niektoré časti konštrukcie objektívu sú zhotovené z technických plastov Aby ste zabránili 
poškodeniu objektívu, nenechávajte ho na príliš horúcom mieste.
 Štandardné príslušenstvo
•  77mm zacvakávací predný kryt objektívu LC-77
•  Zadný kryt objektívu
•  Bajonetové tienidlo HB-50
•  Mäkké puzdro na objektív CL-1120
 Voliteľné príslušenstvo
•  77mm závitové filtre