Nikon 2191 User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, cs, sk, zh)

Download
53
 Jp
 En
 De
 Fr
 Es
 Sv
 Ru
 Nl
 It
 Ck
 Ch
 Kr
 Terminologi
1 Motljusskydd (s. 58)
2  Motljusskydd fästindex (vid förvaring) 
(s. 58)
3 Motljusskydd fästindex (s. 58)
4  Motljusskydd inställningsindex (vid 
förvaring) (s. 58)
5 Motljusskydd inställningsindex (s. 58)
6 Motljusskydd monteringsindex (s. 58)
7 Zoomring (s. 55)
8 Brännviddsskala
9 Index för brännviddsskala
0 Avståndsskala (s. 55)
! Distansindikeringslinje
@ Fokusring (s. 56)
# Monteringsindikering
$  Gummipackning för montering av 
objektiv (s. 60)
% CPU-kontakter (s. 60)
^ Zoomlås (s. 55)
& Brytare för fokuslägesväljare (s. 56)
* Brytare för vibrationsreducering ON/OFF 
(s. 56)
(  Lägesbrytare för vibrationsreducering 
(s. 57)
(  ): Referenssida