Nikon 2191 User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, cs, sk, zh)

Download
55
 Jp
 En
 De
 Fr
 Es
 Sv
 Ru
 Nl
 It
 Ck
 Ch
 Kr
 Ställa in fokus, zoom och skärpedjup
Innan du ställer in fokus roterar du på zoomringen för att justera brännvidden 
så att du får med den önskade kompositionen. Om kameran har funktioner 
för förhandsgranskning av skärpedjupet kan du förhandsgranska skärpedjupet 
genom kamerans sökare.
•  Det här objektivet är utrustat med ett inre fokuseringssystem (IF). Om 
fotograferingsavståndet minskar, minskar också brännvidden.
•  Avståndsskalan visar inte exakt avstånd mellan motiv och kamera. Värdena är 
ungefärliga och ska användas som en allmän vägledning. Vid fotografering av 
avlägsna landskap kan skärpedjupet påverka funktionen och motivet kan vara 
i fokus på ett avstånd närmare än oändligt.
•  För information om skärpedjup, se tabeller på sidan 144.
•  När zoomlåset är inställt på LOCK med brännvidden 28mm är zoomringen 
låst. Lås zoomringen när du bär kameran för att förhindra att objektivet dras 
ut av sin egen vikt.
 Ställa in bländaren
Använd kameran för att justera bländarinställningen.
 Variabel maximal bländarstorlek
Om du zoomar från 28mm till 300mm minskas den maximala bländarstorleken 
med 1 
1
/
3
 steg. Men du behöver inte justera bländarinställningen för att få rätt 
exponering eftersom kameran automatiskt kompenserar för den här variabeln.
 Fokusering
Ställ in kamerans fokuslägesväljare enligt denna tabell.
Kameror
Kamerans
fokusläge
Objektivets fokusläge
M/A
M
Nikon digital SLR-kamera (Nikon 
FX/DX-format), F6, F5, F4-serien, 
F100, F90X, F90-serien, F80-serien, 
F75-serien, F70-serien, F65-serien, 
Pronea 600i, Pronea S
AF (C/S)
Autofokus med 
möjlighet till 
manuell styrning
Manuell fokusering 
(Elektronisk 
avståndsmätare kan 
användas.)
MF
Manuell fokusering
(Elektronisk avståndsmätare kan 
användas.)
F60-serien, F55-serien, F50-serien, 
F-801s, F-801, F-601
M
, F-401x, 
F-401s, F-401
AF (C/S)
MF
Manuell fokusering
(Elektronisk avståndsmätare kan 
användas, utom med F-601
M
.)
AF: Autofokus   MF: Manuell fokusering