Nikon 2191 User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, cs, sk, zh)

Download
56
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Ck
Ch
Kr
Autofokus med möjlighet till manuell styrning (M/A-läge)
a
   Ställ in linsens brytare för fokuslägesväljare på M/A.
b
   Autofokus har aktiverats, men den automatiska fokuseringen kan 
åsidosättas om du roterar den separata fokusringen samtidigt som du 
trycker in avtryckaren halvvägs, eller om du trycker på AF-ON-knappen på 
kamerahuset om kameran har en sådan.
c
   Tryck in avtryckaren halvvägs eller tryck på AF-ON- knappen en gång till om 
du vill avbryta den manuella fokuseringen och gå tillbaka till autofokus.
 Läge för vibrationsreducering (VR
)
Grundläggande koncept bakom vibrationsreducering
Vibrationsstyrka
Kraftig
Svag
Panoreringsbilder
Kameraskakning
Antal vibr
ationer
Låg
Hög
Ställ in lägesbrytaren för 
vibrationsreducering på 
NORMAL.
Ställ in lägesbrytaren för 
vibrationsreducering på 
ACTIVE.
Kraftig 
kameraskakning 
vid fotografering 
från fordon i 
rörelse
Vid fotografering
Vid panoreringsfotografering
Vid fotografering från ett fordon i 
rörelse
Ställ in lägesbrytaren för vibrationsreducering 
på NORMAL eller ACTIVE.
Ställ in lägesbrytaren för vibrationsreducering
på NORMAL.
Ställ in lägesbrytaren för vibrationsreducering
på ACTIVE.
Ställa in brytaren för vibrationsreducering ON/OFF
ON:   Effekterna av kameraskakning reduceras när du trycker 
ned avtryckaren halvvägs samt vid det ögonblick 
då bilden tas. Eftersom vibrationer reduceras i 
sökaren, underlättas den automatiska eller manuella 
fokuseringen och själva komponeringen av motivet i 
sökaren blir lättare.
OFF:  Effekterna av kameraskakning reduceras inte.