Nikon 2191 User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, cs, sk, zh)

Download
57
 Jp
 En
 De
 Fr
 Es
 Sv
 Ru
 Nl
 It
 Ck
 Ch
 Kr
Ställa in lägsbrytaren för vibrationsreducering
Ställ in brytare för vibrationsreducering ON/OFF till ON och välj ett 
vibrationsreduceringsläge med lägesbrytare för vibrationsreducering.
NORMAL:  Vibrationsreducering reducerar huvudsakligen 
effekten av kameraskakningar. Effekten av 
kameraskakningar reduceras också vid horisontella 
eller vertikala panoreringar.
ACTIVE:   Vibrationsreducering reducerar effekten av 
kameraskakningar vid till exempel fotografering från 
ett fordon i rörelse. Både normala och kraftigare 
kameraskakningar reduceras. I det här läget görs 
ingen automatisk skillnad mellan kameraskakningar 
och panorering.
 Att notera om vibrationsreducering
•  Om objektivet ska användas på en kamera som inte är kompatibel med 
vibrationsreducering (s. 54) ställer du brytare för vibrationsreducering ON/OFF 
på OFF. I synnerhet när du använder Pronea 600i-kameran kan batteriet 
snabbt laddas ur om denna omkopplare står kvar i läget ON.
•  Tryck först ned avtryckaren halvvägs och vänta sedan tills bilden i sökaren 
stabiliseras innan du trycker ned avtryckaren helt.
•  På grund av vibrationsreduceringens mekaniska egenskaper kan bilden i 
sökaren bli suddig efter att avtryckaren släppts. Detta är inte något fel.
•  När du tar panoreringsbilder ska du tänka på att ställa in lägesbrytaren 
för vibrationsreducering på NORMAL. Om du flyttar kameran i en vid 
båge när du panorerar, kompenserar den inte för kameraskakning i 
panoreringsriktningen. Till exempel reduceras endast effekterna av vertikal 
kameraskakning vid horisontell panorering.
•  Stäng inte av kameran och lossa inte objektivet från kameran när 
vibrationsreduceringen är aktiverad. Om detta inte efterföljs kan det låta och 
kännas som en invändig del är lös eller trasig i objektivet när du skakar på det. 
Detta är inte något fel. Starta kameran igen för att korrigera detta.
•  För kameror som har inbyggd blixt, fungerar inte vibrationsreduceringen när 
den inbyggda blixten laddas.
•  När kameran är monterad på ett stativ ska brytaren för vibrationsreducering 
ON/OFF ställas in på OFF. Ställ dock in brytaren på ON när du använder ett 
trebent stativ utan att fixera stativhuvudet eller när du använder ett enbent 
stativ.
•  I kameror med autofokus med en AF-ON-knapp fungerar inte 
vibrationsreducering även om knappen AF-ON trycks ned.