Nikon 2191 User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, cs, sk, zh)

Download
59
 Jp
 En
 De
 Fr
 Es
 Sv
 Ru
 Nl
 It
 Ck
 Ch
 Kr
Kameror
Brännvidd/avstånd
F65-serien, F60-serien
• 70mm/1,5 m eller större
• 105mm eller större/1 m eller större
F55-serien
• 70mm/2 m eller större
• 105mm eller större/1 m eller större
F50-serien
• 70mm/2,5 m eller större
• 105mm/1,5 m eller större
• 200mm eller större/1 m eller större
F-401x, F-401s, F-401
• 70mm/3 m eller större
• 105mm/1,5 m eller större
• 200mm eller större/1 m eller större
 Rekommenderade mattskivor
Det finns olika utbytbara mattskivor för vissa SLR-kameror från Nikon till olika 
fotograferingssituationer. Till detta objektiv rekommenderas följande:
Skärm
EC-B
G1
G2
G3
G4
Kamera
A
B
C
E
EC-E
J
L
M
U
F6
F5+DP-30
F5+DA-30
(+1,0)
(+1,0)
: Utmärkt fokusering
:  Acceptabel fokusering
En lätt vinjettering eller moirémönster syns i sökaren, men inte på filmen.
 —
 : Inte tillgängligt
 ( ) : Anger graden av exponeringskompensation som krävs (endast centrumvägd 
mätning). För F6-kameror kompenserar du genom att välja ”Other screen” 
(Annan skiva) i Custom setting (Anpassad inställning) ”b6: Screen comp.” 
(Mattskivekomp.) och ställa EV-nivån på –2,0 till +2,0 i steg om 0,5 EV. 
När du använder en annan mattskiva än typ B eller E måste du välja ”Other 
screen” (Annan skiva), även om kompensationsvärdet som krävs är ”0” 
(ingen kompensation krävs). På F5-kameror kompenserar du med ”Custom 
setting #18” (Anpassad inställning nr 18) på kamerahuset. Mer information 
finns i användarhandboken för kamerahuset.
En tom ruta innebär att det inte är tillämpligt. Eftersom skärmtyp M kan 
användas för både makrofotografering vid en förstoringsgrad på 1:1 och högre 
och för fotomikrografi, har den andra tillämpningar än andra skärmar.
Viktigt
•  För F5-kameror är endast mattskivorna EC-B, EC-E, B, E, J, A, L tillgängliga i 
matrismätning.