Nikon 2191 User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, cs, sk, zh)

Download
60
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Ck
Ch
Kr
 Vård av objektivet
•  När objektivet är monterat på kameran bör du inte lyfta eller hålla kameran 
och objektivet i motljusskydd.
•  Var försiktig så att inte CPU-kontakterna blir smutsiga eller skadas.
•  Om gummipackningen för monteringen av objektivet skadats, besök hos 
närmaste auktoriserade återförsäljare eller ditt servicecenter för reparation.
•  Rengör objektivets ytor med en blåsborste. Använd en mjuk, ren bomullsduk 
eller linsduk fuktad med etanol (alkohol) eller linsrengöringsmedel, för att ta 
bort smuts och fettfläckar. Torka i en cirkulär rörelse från mitten och utåt. 
Lämna inte kvar några spår av rengöringsmedlet  och rör inga andra delar av 
objektivet.
•  Rengör aldrig objektivet med organiska lösningsmedel som thinner eller 
bensen.
•  Det finns NC-filter som skyddar den främre linsen. Linsskyddet hjälper också 
till att skydda den främre linsen. 
•  När objektivet förvaras i sin flexibla objektivpåse ska både främre och bakre 
linsskydd vara monterade.
•  Om objektivet inte ska användas under en längre tidsperiod ska det förvaras 
svalt och torrt så att mögel och rost kan undvikas. Förvara det också skyddat 
mot direkt solljus och kemikalier såsom kamfer och naftalen.
•  Se till att det inte kommer vatten på objektivet och tappa det inte i vatten, 
eftersom det då kommer att rosta och sluta fungera.
•  Förstärkt plast används i vissa av objektivets delar. Lämna aldrig objektivet på 
en alltför varm plats för att undvika skador.
 Standardtillbehör
•  77mm främre objektivlock som knäpps på plats LC-77
• Bakre objektivlock
• Bajonettskydd HB-50
•  Flexibelt objektivfodral CL-1120
 Extra tillbehör
•  
77mm skruvfilter