Nikon 2191 User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, cs, sk, zh)

Download
72
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Ck
Ch
Kr
Veiligheidsvoorschriften
 WAARSCHUWING
Haal het toestel niet uit elkaar
Het aanraken van de inwendige delen van het fototoestel of van het objectief kan een 
letsel veroorzaken. Herstellingen mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde technici.
Indien het fototoestel of het objectief breekt na een val of een ander ongeluk, laat u het 
product door een door Nikon erkende servicedienst nakijken nadat u de stekker uit het 
stopcontact hebt gehaald en/of de batterijen hebt verwijderd.
Schakel het toestel onmiddellijk uit bij storingen
Indien u merkt dat er rook of een ongewone geur uit het fototoestel of het objectief 
komt, moet u de batterij onmiddellijk verwijderen om brandwonden te vermijden. Verdere 
bediening van het toestel kan een letsel tot gevolg hebben.
Nadat u de stroombron hebt verwijderd of losgekoppeld, laat u het toestel nakijken door 
een door Nikon erkende servicedienst.
Gebruik het fototoestel of het objectief niet in de buurt van 
ontvlambare gassen
Het bedienen van elektronische apparatuur in de buurt van ontvlambare gassen kan leiden 
tot een ontploffing of brand.
Kijk niet naar de zon door het objectief of de beeldzoeker
Kijken naar de zon of naar ander fel licht door het objectief of de beeldzoeker kan een 
blijvend oogletsel veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden
Zorg ervoor dat kleine kinderen de batterijen of andere kleine onderdelen niet in hun 
mond kunnen stoppen.
Let op de volgende punten bij het gebruik van het fototoestel 
en het objectief
•  Houd de camera en het objectief droog. Indien u deze voorzorgsmaatregel niet in acht 
neemt, kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
•  Bedien het fototoestel of het objectief niet of raak deze niet aan met natte handen. 
Indien u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit een elektrische schok tot 
gevolg hebben.
•  Wanneer u opnames maakt bij tegenlicht, mag u het objectief niet naar de zon richten 
en moet u vermijden dat zonlicht rechtstreeks in het objectief valt. Dit kan namelijk 
leiden tot oververhitting van de camera met mogelijk brand tot gevolg.
•  Wanneer u het objectief niet gebruikt gedurende een langere periode, bevestig dan 
zowel de voorste als de achterste objectiefdoppen om het objectief te beschermen 
tegen direct zonlicht. Indien u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit 
brand tot gevolg hebben, aangezien het objectief het zonlicht kan convergeren op een 
ontvlambaar voorwerp.