Nikon 2191 User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, cs, sk, zh)

Download
77
 Jp
 En
 De
 Fr
 Es
 Se
 Ru
 Nl
 It
 Ck
 Ch
 Kr
Instellen van de Vibratiereductiemodusschakelaar
Zet de ON/OFF-schakelaar voor vibratiereductie op ON en kies een 
vibratiereductiemodus met de vibratiereductiemodusschakelaar.
NORMAL:   Het vibratiereductiemechanisme vermindert in de 
eerste plaats de effecten van cameratrillingen. 
De effecten van cameratrillingen worden ook 
verminderd tijdens horizontaal en verticaal pannen.
ACTIVE:   Het vibratiereductiemechanisme vermindert 
effecten van zowel normale als intense 
cameratrillingen, zoals bij het fotograferen van 
een bewegend voertuig. In deze stand worden de 
cameratrillingen niet automatisch onderscheiden 
van panbewegingen.
Opmerkingen over het gebruik van de vibratiereductie
•  Als u dit objectief gebruikt voor een camera die vibratiereductie niet 
ondersteunt (p. 74), zet u de ON/OFF-schakelaar voor vibratiereductie op 
OFF
. Als u deze schakelaar op ON laat staan, raakt de batterij snel leeg, 
vooral in combinatie met de Pronea 600i.
•  Nadat u de ontspanknop half hebt ingedrukt, wacht u totdat het beeld in de 
beeldzoeker stabiliseert alvorens u de ontspanknop verder indrukt.
•  Als een gevolg van de eigenschappen van vibratiereductie is het mogelijk dat 
het beeld in de beeldzoeker vaag wordt na het loslaten van de sluiterknop. Dit 
is geen storing.
•  Zet bij panorama-opnamen de vibratiereductiemodusschakelaar op 
NORMAL. Als het fototoestel gepand wordt in een grote cirkel, wordt er 
geen compensatie uitgevoerd voor cameratrillingen in de panrichting. Zo 
worden alleen de effecten van verticale cameratrillingen verminderd tijdens 
horizontaal pannen.
•  Schakel het fototoestel niet uit of verwijder het objectief niet van 
het fototoestel terwijl de vibratiereductie in werking is. Als u deze 
voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan het objectief klinken en 
aanvoelen alsof een interne component is losgekomen of afgebroken 
wanneer ermee wordt geschud. Dit is geen storing. Schakel het fototoestel 
opnieuw in om dit te corrigeren.
•  Bij fototoestellen met ingebouwde flitser werkt de vibratiereductie niet 
wanneer de ingebouwde flitser wordt opgeladen.
•  Als het fototoestel op een statief met drie poten is geplaatst, stelt u de 
ON/OFF-schakelaar voor vibratiereductie in op OFF. Wanneer u echter een 
statief (met een of drie poten) gebruikt zonder het statiefhoofd vast te 
maken, zet u de schakelaar op ON.
•  Bij autofocuscamera's die uitgerust zijn met een AF-ON-knop, werkt de 
vibratiereductie niet wanneer u de AF-ON-knop indrukt.