Nikon 2191 User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, cs, sk, zh)

Download
92
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Cz
Ch
Kr
Poznámky k bezpečnému provozu
 UPOZORNĚNÍ
Zařízení nerozebírejte
Nedotýkejte se vnitřních částí fotoaparátu ani objektivu, může tak dojít k poranění. Opravy by 
měl provádět pouze kvalifikovaný technik. Pokud by v důsledku pádu či jiné nehody došlo k 
otevření fotoaparátu či objektivu, odpojte produkt a/nebo z něj vyjměte baterii a odneste jej do 
autorizovaného servisu Nikon, aby mohl být zkontrolován.
V případě nesprávného fungování zařízení okamžitě vypněte
Pokud byste zaznamenali, že z fotoaparátu či objektivu vychází kouř či neobvyklý zápach, vyjměte 
okamžitě baterii, ale dbejte, abyste se nepopálili. Další používání by mohlo vést ke zranění.
Po vyjmutí baterie či odpojení zdroje napájení produkt odneste do autorizovaného servisu Nikon, 
aby mohl být zkontrolován.
Nepoužívejte fotoaparát ani objektiv v přítomnosti hořlavých plynů
Provozování elektronického zařízení v přítomnosti hořlavých plynů může vést k výbuchu či 
požáru.
Objektivem ani hledáčkem se nedívejte na slunce
Pohled do slunce či jiného silného zdroje světla objektivem nebo hledáčkem fotoaparátu může 
způsobit trvalé poškození zraku.
Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí
Zejména je třeba zabránit tomu, aby si malé děti vkládaly baterie nebo jiné malé součástky do úst.
Při manipulaci s fotoaparátem a objektivem dodržujte následující 
opatření
•  Fotoaparát a objektiv uchovávejte v suchu. V případě nedodržení tohoto opatření může dojít k 
požáru či úrazu elektrickým proudem.
•  Nemanipulujte s fotoaparátem ani s objektivem a nedotýkejte se jich, máte-li mokré ruce. V 
případě nedodržení tohoto opatření může dojít k úrazu elektrickým proudem.
•  Při fotografování v protisvětle nemiřte objektivem přímo do slunce a nedovolte, aby sluneční 
světlo procházelo přímo do objektivu, protože by tak mohlo dojít k přehřátí fotoaparátu, 
případně i k požáru.
•  Pokud není objektiv po delší dobu používán, nasaďte přední i zadní krytku objektivu a uložte 
objektiv mimo dosah přímého slunečního světla. Pokud byste tak neučinili, může dojít k 
požáru, protože objektiv může soustředit sluneční světlo na nějaký hořlavý předmět.