Nikon 2191 User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, cs, sk, zh)

Download
93
 Jp
 En
 De
 Fr
 Es
 Se
 Ru
 Nl
 It
 Cz
 Ch
 Kr
 Názvosloví 
1 Sluneční clona (str. 98)
2  Značka pro upevnění sluneční clony 
(při uložení) (str. 98)
3  Značka pro upevnění sluneční clony 
(str. 98)
4  Značka aretované polohy sluneční 
clony (při uložení) (str. 98)
5  Značka aretované polohy sluneční 
clony (str. 98)
6 Montážní značka sluneční clony (str. 98)
7 Zoomový kroužek (str. 95)
8 Stupnice ohniskových vzdáleností
9  Značka pro odečítání ohniskových 
vzdáleností
0 Stupnice vzdáleností (str. 95)
!  Značka pro odečítání zaostřené 
vzdálenosti
@ Zaostřovací kroužek (str. 96)
# Montážní značka
$  Gumové těsnění upevňovacího 
bajonetu objektivu (str. 100)
% Kontakty CPU (str. 100)
^ Aretace zoomu (str. 95)
& Volič zaostřovacích režimů (str. 96)
* Vypínač redukce vibrací (str. 96)
( Volič režimů redukce vibrací (str. 97)
(  ): odkazovaná stránka