Nikon 2191 User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, cs, sk, zh)

Download
96
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Cz
Ch
Kr
Autofokus s prioritou manuálního zaostření (režim M/A)
Nastavte volič zaostřovacích režimů do polohy M/A.
 Je aktivován autofokus, ale jeho činnost lze potlačit otočením zaostřovacího 
kroužku objektivu v okamžiku namáčknutí tlačítka spouště do poloviny resp. v 
okamžiku stisknutí tlačítka AF-ON na fotoaparátech, které jsou tímto tlačítkem 
vybaveny.
c
 Chcete-li zrušit manuální zaostřování a vrátit se k autofokusu, stiskněte do poloviny 
tlačítko spouště nebo jednou stiskněte tlačítko AF-ON.
 Režim redukce vibrací (VR 
)
Základní koncepce redukce vibrací
Intenzita vibrací
Silná
Slabá
Snímky pořízené panorámováním
Chvění fotoaparátu
Nastavte volič režimů 
redukce vibrací do 
polohy NORMAL.
Nastavte volič režimů 
redukce vibrací do 
polohy ACTIVE.
P
o
če
t vibr
ací
Vysok
ý
zk
ý
Silné chvění 
fotoaparátu při 
pořizování snímků 
z jedoucího 
automobilu
Při pořizování snímků
Při panorámování
Při fotografování z jedoucího vozidla
Nastavte volič režimů redukce vibrací do polohy 
NORMAL nebo ACTIVE.
Nastavte volič režimů redukce vibrací do polohy 
NORMAL.
Nastavte volič režimů redukce vibrací do polohy  
ACTIVE.
Nastavení vypínače redukce vibrací
ON (Zap.):   Projevy chvění fotoaparátu jsou omezovány při 
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny a v 
okamžiku expozice snímku. Vzhledem k redukci 
vibrací obrazu v hledáčku je automatické i manuální 
zaostřování a přesné vytvoření kompozice 
snadnější.
OFF (Vyp.):  Projevy chvění fotoaparátu nejsou omezovány.