Nikon 2191 User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, cs, sk, zh)

Download
99
 Jp
 En
 De
 Fr
 Es
 Se
 Ru
 Nl
 It
 Cz
 Ch
 Kr
Fotoaparáty
Podporované ohniskové vzdálenosti/Zaostřitelné vzdálenosti
Řada F55
• 70 mm/2 m a větší
• 105 mm a větší/1 m a větší
Řada F50
• 70 mm/2,5 m a větší
• 105 mm/1,5 m a větší
• 200 mm a větší/1 m a větší
F-401x, F-401s, F-401
• 70 mm/3 m a větší
• 105 mm/1,5 m a větší
• 200 mm a větší/1 m a větší
 Doporučené zaostřovací matnice
Pro určité zrcadlovky Nikon jsou k dispozici výměnné zaostřovací matnice, které jsou 
vhodné pro různé fotografované scény. Doporučené matnice pro tento objektiv jsou:
Matnice
A
EC-B
G1
G2
G3
G4
Fotoaparát
B
C
E
EC-E
J
L
M
U
F6
F5+DP-30
F5+DA-30
(+1,0)
(+1,0)
: Vynikající zaostření
:  Přijatelné zaostření 
V hledáčku se objeví slabá vinětace nebo moaré, ty se však nezobrazí na filmu.
 —
 :  Není k dispozici
( ) :  Indikuje potřebný stupeň korekce expozice (pouze při použití integrálního měření 
se zdůrazněným středem). U fotoaparátu F6 provedete korekci expozice pomocí 
položky „Other screen“ (Jiná matnice) v uživatelské funkci „b6: Screen comp.“ 
(Korekce matnice) a nastavení hodnoty EV na -2,0 až +2,0 v krocích po 0,5 EV. Pokud 
používáte jiné matnice než typu B nebo E, je nutné vybrat nastavení „Other screen“ 
(Jiná matnice), dokonce i když je požadována hodnota korekce „0“ (bez nutnosti 
korekce). U fotoaparátů F5 proveďte korekci pomocí uživatelské funkce č.18 na těle 
fotoaparátu. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze fotoaparátu.
Prázdné políčko znamená, že danou kombinaci nelze použít. Poněvadž matnici typu 
M lze použít jak pro makrofotografii při měřítku zobrazení 1:1 nebo větším, tak i pro 
mikrofotografii, má odlišné použití než jiné matnice.
Důležité
•  U fotoaparátů F5 lze použít v kombinaci s měřením Matrix pouze matnice EC-B, EC-E, 
B, E, J, A, L.