Nikon 18-55mm User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, zh, ko)

Download
45
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Ck
Ch
Kr
Nomenklatur  
(     ) : referenssida
*Tillbehör
A
B
C
D
1 2
3
4 5
6
7
8
9
0
1
2
Knapp för montering av 
3
Fokusring
4
Zoomring (S. 47)
5
Brännviddsskala
6
Indikator för brännviddsskala
7
Monteringsindikator (S. 46)
8
CPU-kontakter (S. 49)
9
A-M-lägesbrytare (S. 47)
0
Brytare för 
vibrationsreducering ON/OFF