Nikon 18-55mm User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, zh, ko)

Download
46
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Ck
Ch
Kr
Tack för att du valt AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6G VR. DX Nikkor-objektiv är speciellt konstruerade för att 
användas tillsammans med Nikon-kameror SLR (Nikon DX-digitalformat) som exempelvis D2-serien och D40-serien. 
När objektet sitter monterat på kameror i Nikon DX-format, motsvarar objektivets bildvinkel ungefär 1,5× 
brännvidden i 35 mm format. Innan detta objektiv används bör du läsa dessa instruktioner och din kameras 
Användarhandbok.
Huvudfunktioner
• Om man aktiverar vibrationsreducering (VR) kan man 
fotografera med slutartider som är ungefär tre stopp* 
längre (vid brännvidden 55 mm) än utan 
vibrationsreducering, vilket utökar antalet effektiva 
slutartidsalternativ och förenklar fotografering utan 
stativ i en mängd olika zoomlägen. (*Baserat på 
resultat under Nikons mätningsförhållanden. 
Vibrationsreduceringens effekt kan variera mellan 
olika kameror och/eller fotograferingsförhållanden).
• Detta objektiv använder en Silent Wave Motor för drivning 
av fokuseringsmekanismen, vilket gör autofokuseringen 
smidig, tyst och nästan omedelbar. A-M-lägesbrytaren 9 
finns tillgänglig för att du lätt skall kunna välja 
autofokusering (A) eller manuell fokusering (M).
• En noggrannare exponeringskontroll blir möjlig 
eftersom information om avståndet till motivet 
överförs från objektivet till kamerahuset.
• Ett asfäriskt linselement garanterar skarpa bilder som 
i stort sett är helt fria från kantfärgning. Genom att 
använda en 7-lamells irisbländare som skapar en 
nästan cirkulär öppning, återges bilder utanför fokus 
framför eller bakom motivet som behagligt suddiga.
Montering av objektivet
1
Stäng av kameran.
2
Ta bort det bakre objektivlocket (bild D).
3
Placera monteringsindikatorn 7 på objektivet i 
linje med monteringsmarkeringen på kamerahuset, 
vrid objektivet moturs tills det klickar på plats. Se till 
att monteringsindikatorn 7 sitter på ovansidan.
4
Ta bort det främre objektivlocket (bild C).
Demontering av objektivet
Se till att kameran är avstängd när objektivet 
demonteras. Håll knappen för lossning av objektivet 
intryckt samtidigt som du vrider objektivet medurs.
Använda linsskydd HB-45 1* (bild B) 
*Tillbehör.
Montera skyddet
Håll knapparna för montering av objektivskyddet 2 
intryckta när linsskyddet monteras 1. Montera 
linsskyddet i omvänt läge 1 när det ska förvaras.
Demontering av skyddet
Håll knapparna för montering av linsskyddet 2 
intryckta när linsskyddet demonteras 1.