Nikon 18-55mm User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, zh, ko)

Download
47
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Ck
Ch
Kr
Fokusering, zoomning och skärpedjup
Vrid på zoomringen 4 
innan du fokuserar, för 
att ändra brännvidden 
tills du uppnått den 
önskade bilden i sökaren.
Om din kamera är 
utrustad med en knapp 
eller ett reglage för förhandsgranskning av 
skärpedjupet (blända ner), kan man se skärpedjupet i 
kamerans sökare.
Fokusering (bild A)
Autofokusläge
Ställ in kamerans fokusläge på AF-A, AF-S eller AF-C och 
ställ in A-M-lägesbrytaren 9 på objektivet till [A]. 
Kameran fokuserar automatiskt (autofokus) när du 
trycker ner avtryckaren halvvägs.
Manuellt fokusläge
Ställ in objektivets A-M-lägesbrytare 9 på [M]. Vrid 
fokusringen 3 manuellt för att fokusera. Fotografering 
är möjlig när kamerans fokusläge är inställt på AF eller 
M.
Mer information om kamerans fokuslägen finns i 
kamerans Användarhandbok.
Så får du bra bilder med autofokus
Var försiktig så att du inte vidrör fokusringen 3 när den 
roterar under pågående autofokusering.
Objektivets A-M-
lägesbrytare 9
Kamerans fokusläge
AF-A/AF-S/AF-C
M
A
Autofokus
M
Manuell fokusering
(fokushjälp finns tillgänglig)