Nikon 18-55mm User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, zh, ko)

Download
48
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Ck
Ch
Kr
Läget för vibrationsreducering (VR)
Om man aktiverar vibrationsreducering (VR) kan man 
fotografera med slutartider som är ungefär tre stopp* 
längre (vid brännvidden 55 mm) än utan 
vibrationsreducering. Panorering kan också utföras. 
(*Baserat på resultat under Nikon:s 
mätningsförhållanden. Vibrationsreduceringens effekt 
kan variera mellan olika kameror och 
fotograferingsförhållanden.)
Slå på och stänga av vibrationsreduceringen
1
Ställ in brytaren för vibrationsreducering (ON/OFF) 0 
på [ON].
OBS! Var noga med att ställa in brytaren 0 så att 
indikatorn befinner sig exakt i linje med [ON].
2
Vibrationerna reduceras när avtryckaren trycks ned 
halvvägs. Autofokusering och manuell fokusering samt 
en exakt komponering av motivet förenklas eftersom 
vibrationerna som syns i sökaren också reduceras.
3
Ställ in vibrationsreduceringens ON/OFF-brytare 0 
på [OFF] för att avaktivera vibrationsreduceringen.
Att notera om vibrationsreducering
• Tryck först ned avtryckaren halvvägs och vänta sedan 
tills bilden i sökaren stabiliseras innan du trycker ned 
avtryckaren helt.
• Om du flyttar kameran i en vid båge när du panorerar, 
kompenserar den inte för vibrationer i 
panoreringsriktningen. Om du exempelvis panorerar 
kameran horisontellt reduceras enbart vibrationer i 
den vertikala riktningen, vilket gör det enklare att 
skapa mjuka panoreringar.
• På grund av vibrationsreduceringens mekaniska 
egenskaper kan bilden i sökaren bli suddig efter att 
avtryckaren släppts. Detta är inte något fel.
• Stäng inte av kameran och lossa inte objektivet från 
kameran när vibrationsreduceringen är aktiverad. Om 
detta inte efterföljs kan det låta och kännas som en 
invändig del är lös eller trasig i objektivet när du skakar 
på det. Detta är inte något fel. Starta kameran igen för 
att korrigera detta.
• För kameror som D300 och D40-seriens modeller, 
som har inbyggd blixt, fungerar inte 
vibrationsreduceringen under tiden den inbyggda 
blixten laddas.
• När kameran är monterad på ett stativ ska 
vibrationsreduceringens ON/OFF-brytare 0 ställas in 
på [OFF]. Ställ dock brytaren på [ON] när ett stativ 
används utan att stativhuvudet låses, eller när ett 
monostativ används.
• För kameror med autofokusering som exempelvis 
modellerna D2-serien och D300 som har en AF 
startknapp (AF-ON) fungerar inte vibrationsreducering 
även om du trycker in knappen AF-ON.
Ställa in bländaren
Använd kameran för att justera bländarinställningen.
Variabel maximal bländare
Om man zoomar objektivet från 18 mm till 55 mm 
minskas den maximala bländaren med 1
1
/
3
 stopp.
Det finns dock inget behov av att justera bländaren för 
att få korrekt exponering, eftersom kameran 
kompenserar för denna variation automatiskt.