Nikon 18-55mm User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, zh, ko)

Download
49
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Ck
Ch
Kr
Blixtfotografering med kameror som 
har inbyggd blixt
Vinjettering är de mörka hörn som dyker upp runt 
bilden när ljuset som blixten sänder ut hindras av 
linsskyddet 1 eller objektivhuset, beroende på 
brännvidden eller fotograferingsavståndet.
• Använd inte linsskyddet om du vill undvika 
vinjettering 1.
• Det går inte att fotografera på kortare avstånd än 
0,6 m med kamerans inbyggda blixt.
Den inbyggda blixten på modellerna D100 och D70 
stödjer en brännvidd på 20 mm eller mer.
Vinjettering uppstår vid brännvidden 18 mm.
Vård av objektivet
• Var försiktig så att inte CPU-kontakterna 8 smutsas ned 
eller skadas.
• Rengör objektivets ytor med en blåsborste. Använd en 
mjuk, ren bomullsduk eller linsduk fuktad med etanol 
(alkohol) eller linsrengöringsmedel, för att ta bort smuts 
och fettfläckar. Torka i en cirkulär rörelse från mitten och 
utåt. Lämna inte kvar några spår av rengöringsmedlet 
och rör inga andra delar av objektivet.
• Använd aldrig thinner eller bensen för rengöring av 
linsen, eftersom det kan skada den och orsaka brand eller 
hälsoproblem.
• Det finns NC-filter som skyddar den främre linsen. 
Linsskyddet 1 hjälper också till att skydda den främre 
linsen.
• När objektivet förvaras i sin flexibla objektivpåse ska både 
främre och bakre linsskydd vara monterade. Objektivet 
kan även förvaras med linsskyddet 1 sitter monterat i 
omvänt läge.
• När objektivet är monterat på kameran bör du inte lyfta 
eller hålla kameran och objektivet i linsskyddet 1.
• Om objektivet inte ska användas under en längre 
tidsperiod ska det förvaras svalt och torrt, så att mögel 
kan undvikas. Förvara det också skyddat mot direkt solljus 
och kemikalier såsom kamfer och naftalen.
• Se till att det inte kommer vatten på objektivet och tappa 
det inte i vatten, eftersom det då kommer att rosta och 
sluta fungera.
• Förstärkt plast används i vissa av objektivets delar. Lämna 
aldrig objektivet på en alltför varm plats för att undvika 
skador.
SLR-digitalkameror
Användbar brännvidd/
fotograferingsavstånd
D300, D200, D100, D80, D70-
serien, D60, D50, D40-serien
Ingen vinjettering uppstår 
vid någon brännvidd