Nikon 18-55mm User Manual (ja, en, de, fr, es, sv, ru, nl, it, zh, ko)

Download
60
Jp
En
De
Fr
Es
Se
Ru
Nl
It
Ck
Ch
Kr
Veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING
Neem het toestel niet uit elkaar
Het aanraken van de inwendige delen van het fototoestel 
of van de lens kan een letsel veroorzaken. Herstellingen 
mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde technici. 
Indien het fototoestel of de lens breekt na een val of een 
ander ongeluk, laat u het product door een door Nikon 
erkende servicedienst nakijken nadat u de stekker uit het 
stopcontact hebt gehaald en/of de batterijen hebt 
verwijderd.
Schakel het toestel onmiddellijk uit bij storingen
Indien u merkt dat er rook of een ongewone geur uit het 
fototoestel of de lens komt, moet u de batterij onmiddellijk 
verwijderen om brandwonden te vermijden. Verdere 
bediening van het toestel kan een letsel tot gevolg 
hebben.
Nadat u de stroombron hebt verwijderd of losgekoppeld, 
laat u het toestel nakijken door een door Nikon erkende 
servicedienst.
Gebruik het fototoestel of de lens niet in de buurt van 
ontvlambare gassen
Het bedienen van de elektrische installatie in de buurt van 
ontvlambare gassen kan leiden tot een ontploffing of 
brand.
Kijk niet naar de zon door de lens of de beeldzoeker
Kijken naar de zon of naar ander fel licht door de lens of de 
beeldzoeker kan een blijvend oogletsel veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden
Zorg ervoor dat kleine kinderen de batterijen of andere 
kleine onderdelen niet in hun mond kunnen stoppen.
Let op de volgende punten bij het gebruik van het 
fototoestel en de lens
• Houd het fototoestel of de lens droog. Indien u deze 
voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit brand of 
een elektrische schok tot gevolg hebben.
• Bedien het fototoestel of de lens niet of raak deze niet 
aan met natte handen. Indien u deze 
voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit een 
elektrische schok tot gevolg hebben.
• Houd de zon uit het beeld bij het nemen van foto's met 
tegenlicht. Het zonlicht kan convergeren in de lens en 
brand veroorzaken. Zonlicht dat niet rechtstreeks in het 
beeld, maar in de buurt van het beeld terechtkomt, kan 
ook brand veroorzaken.
• Wanneer u de lens niet gebruikt gedurende een langere 
periode, bevestig dan zowel de voorste als de achterste 
lensdoppen om de lens te beschermen tegen direct zonlicht. 
Indien u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit 
brand tot gevolg hebben, aangezien de lens het zonlicht kan 
convergeren op een ontvlambaar voorwerp.