Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
10
SISÄLLYSLUETTELO
Liikkuminen asetusvalikossa ...................................................................................................62
Muistikortin alustaminen .........................................................................................................64
Monitorikuvan säätö ................................................................................................................65
Käynnistyksen merkkivalo .......................................................................................................66
Kuvatietojen asetukset ............................................................................................................66
Monitori käytössä/ pois käytöstä  ...........................................................................................67
Pikakatselu ..............................................................................................................................67
Räätälöinti................................................................................................................................68
Omat asetukset .......................................................................................................................69
Johdatus väreihin ....................................................................................................................72
Valonmittaustavat ....................................................................................................................73
Tiedostonumeron muisti..........................................................................................................74
Punasilmäisyyden esto............................................................................................................74
Digitaalinen zoom ....................................................................................................................75
Kameraäänet ...........................................................................................................................76
Automaattinen virrankatkaisu..................................................................................................76
USB-tiedonsiirtotila ................................................................................................................77
Perusasetusten palautus .........................................................................................................78
Valikkokieli ...............................................................................................................................80
Päiväysasetukset.....................................................................................................................81