Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
101
Käyttölämpötila ja -olosuhteet
• Kameralle suunniteltu käyttölämpötila on 0°C - +50°C.
• Älä koskaan jätä kameraa alttiiksi hyvin korkealle lämpötilalle, kuten aurinkoon pysäköityyn
autoon, tai voimakkaalle kosteudelle.
• Kun viet kameran hyvin kylmästä lämpimään, aseta se tiiviiseen muovipussiin, jotta kameran
sisälle ei tiivistyisi kosteutta. Anna kameran saavuttaa ympäristön lämpötila ennen kuin otat sen
esille muovipussista.
LCD-monitori 
• LCD-monitori on tehty tarkkuustyönä ja yli 99,99 prosenttia pikseleistä toimii hyvin. Alle 0,01
prosenttia monitorin pikseleistä näkyy värillisinä tai kirkkaina pisteinä. Tämä ei ole merkki
monitorin viallisuudesta eikä se vaikuta tallennettuihin kuviin.
• Älä anna minkään painaa LCD-monitorin pintaa. Paine voi vahingoittaa monitoria pysyvästi.
• Jos LCD-monitorissa on sormenjälkiä, pyyhi se varovasti pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla
kankaalla.
Tekijänoikeudet
• TV-ohjelmiin, elokuviin, videonauhoituksiin, valokuviin ja muuhun materiaaliin voi liittyä
tekijänoikeuksia. Sellaisen materiaalin luvaton nauhoittaminen tai kopioiminen voi rikkoa
tekijänoikeuslakeja. Esitysten, näyttelyjen, jne. kuvaaminen on kiellettyä ilman lupaa ja voi rikkoa
tekijänoikeuksia. Tekijänoikeuksien suojaamia kuvia voi käyttää vain tekijänoikeuslakien puitteissa.
Kysymykset ja huolto
• Jos sinulla on kysyttävää kamerastasi, ota yhteys kamerakauppiaaseesi tai Konica Minoltan
maahantuojaan.
• Ota yhteys Konica Minoltan huoltoon ennen kuin lähetät kameran korjattavaksi.