Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
13
USB-portti
Etsin* 
Merkkivalo
Säädin
LCD-monitori* 
Asetus- / Näyttönäppäin (s. 27, 33)
Poistonäppäin (s. 31)
Valikkonäppäin
Hihnan kiinnike
(s. 20)
Toistonäppäin (s. 32)
Zoomin näppäimet (s. 23)
Toimintatavan näppäin