Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
15
Akun asettaminen kameraan
Tämä kamera käyttää yhtä NP-600-litiumioni-
akkua. Lue turvallisuusohjeet sivulta 3 ennen
akun käyttämistä. Kun akkua vaihdetaan, kame-
ran virran tulee olla sammutettuna. 
Työnnä akkukotelon kantta kameran sivulle päin
niin, että sen lukitus avautuu (1). Avaa kansi.
Aseta akku kameraan (2).
Sulje akkukotelon kansi (3) ja työnnä sitä kame-
raan päin niin, että lukitus sulkeutuu.
Akun ensimmäisen asettamisen jälkeen valikko-
kieli ja kello/kalenteri tulee säätää. Kameran ase-
tukset voivat muuttua myös, jos kameraa säily-
tetään ilman akkua. Katso kameran perussäätö-
jen ohjeet sivulta 21.
Kun akku on asetettu kameraan ensimmäistä kertaa, sitä ei saa poistaa 24 tuntiin; kameran
virta voi olla sammutettuna tuona aikana. Litium-ioniakku lataa kameran sisäisen akun, joka
pitää kameran asetukset voimassa silloin, kun kameran virta on sammutettuna.
Huomaa
1
2
3