Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
21
Valikkokielen, päiväyksen ja ajan säätäminen
Kun muistikortti ja ladattu akku asetetaan ensimmäistä kertaa
kameraan, valikkokieli sekä kameran kello ja kalenteri tulee säätää
asetusvalikosta.
Säätimen suuntanäppäimet (1) siirtävät osoitinta ja vaihtavat ase-
tuksia. Asetus-/näyttönäppäin (2) kytkee valinnat.
Valitse kieli (language) ylös/alas-näppäimillä. 
JAPANESE
DEUTSCH
FRANCAIS
Jatka painamalla asetus-/näyttönäppäintä.
Varmennusnäyttö avautuu.
Valitse “Yes” vasen/oikea-näppäimillä. “No” palauttaa
edellisen näytön.
Jatka painamalla asetus-/näyttönäppäintä. 
Valitse muutettava vaihtoehto ylös/alas-näppäimillä.
Muuta vaihtoehtoa vasen/oikea-näppäimillä.
Viimeisessä vaihtoehdossa valitaan päiväyksen esi-
tystapa: vv/kk/pp (yy/mm/dd), vv/kk/pp (yy/mm/dd) tai
kk/pp/yy (mm/dd/yy).
Suorita toimenpide loppuun painamalla asetus-/näyt-
tönäppäintä.
ESPAÑOL
ITALIANO
CHINESE
ENGLISH
YES
NO
SET LANGUAGE?
01
01
00
00
2004
day
month
min
hour
year
yy/mm/dd
2
1