Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
25
Tarkennuslukitus
Tarkennuslukitusta käytetään, kun haluat sommitella kuvan niin, että aihe on kuvan laidalla, tarken-
nusalueen ulkopuolella. Tarkennuslukitusta voi käyttää myös, jos kyseessä on erikoistilanne, jossa
kamera ei pysty tarkentamaan aihetta (s. 26). Toimintoa säädellään laukaisimesta. 
Suuntaa tarkennusalue aiheeseesi. Paina laukaisin osittain alas ja
pidä se siinä asennossa niin kauan, että tarkennusmerkki tulee
esiin ja etsimen merkkivalo syttyy osoittaen tarkennuksen lukit-
tuneen. Jos tarkennusmerkki ja merkkivalo vilkkuvat, suorita
tarkennus uudelleen.
Älä nosta sormeasi laukaisimelta samalla, kun sommittelet kuvan
uudelleen. Ota kuva painamalla laukaisin lopun matkaa alas.
Tarkennusetäisyydet
Tarkennusetäisyydet riippuvat zoomauksen määrästä. Jos haluat tarkentaa lähemmäs kuin alla on
esitetty, käytä makrokuvausta (s. 30).
Laajakulma
Tele
0,5 m - ∞
0,8 m - ∞
Tarkennusmerkki