Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
37
Automaattinen kuvaus
Väritila, s. 39
Kuvansiirtotapa, s. 40
Kuvan koko ja laatu, s. 41
Ensisijainen muistikortti, s. 39
Vitkalaukaisin, s. 42
Aiheohjelmat
Elokuvaus / äänitys
Asetustila
Käsisåätöinen kuvaus
Aiheen valinta, s. 38
Kuvansiirtotapa, s. 40
Kuvan koko ja laatu, s. 41
Ensisijainen muistikortti, s. 39
Vitkalaukaisin, s. 42
Tallennustila, s. 44
Valotuksen korjaus, s. 43
Valkotasapaino, s. 46
Ensisijainen muistikortti, s. 39
Vitkalaukaisin s. 42
Alustus, s. 64
Monitorin asetukset, s. 63
Tallennuksen asetukset, s. 63
Ääni, s. 76
Perusasetukset, s. 63
Valotustavat, s. 48
Kuvansiirtotavat, s. 40
Kuvan koko ja laatu, s. 41
Ensisijainen muistikortti, s. 39
Vitkalaukaisin, s. 42
Väritila, s. 39
Valotuksen korjaus, s. 43
Valkotasapaino, s. 46
Kameran herkkyys (ISO), s. 47
Tarkennustavat, s. 50
Edempänä selostetaan valikkovaihtoehdot ja niiden asetukset. Jakson otsikon vieressä oleva
merkki osoittaa missä valikossa vaihtoehto esiintyy.  Muutokset vaikuttavat myös muihin valikoihin.
Käsisäätöisen kuvauksen valikkoa voidaan räätälöidä säätämään kuvanlaatua asetusvalikosta sekä
editoimaan valikon sisältöä. Lisätietoja asetusvalikosta ja sen vaihtoehdoista on sivulla 62.