Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
4
OIKEA JA TURVALLINEN KÄYTTÖ
VAROITUS
• Käytä vain tässä käyttöohjeessa määriteltyä akkua.
• Käytä vain akun omaa laturia tai AC-adapteria ja varmista, että jännite vastaa laturiin merkittyä.
Epäsopiva laturi, adapteri tai jännite voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja sytyttämällä tulipalon tai
antamalla sähköiskun.
• Käytä laturin virtajohtoa vain siinä maassa, jossa se on myynnissä tai vastaa yleisesti maassa
käytettävää. Epäsopiva jännite voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja sytyttämällä tulipalon tai anta-
malla sähköiskun.
• Älä pura kameraa tai laturia. Laitteiden sisällä on korkeajännitepiiri, johon koskeminen aiheuttaa
vammoja antamalla sähköiskun.
• Irrota heti akku tai AC-adapteri ja lopeta kameran käyttö, jos kamera putoaa tai saa kolhun niin,
että kameran sisäosat, erityisesti salaman sisäosat, tulevat näkyville. Salamassa on korkeajän-
nitepiiri, joka voi antaa sähköiskun ja aiheuttaa vammoja. Vahingoittuneen laitteen tai osan käytön
jatkaminen voi aiheuttaa vammoja tai tulipalon.
• Pidä akku, muistikortti sekä pienet osat, jotka voidaan nielaista, pienten lasten ulottumattomissa.
Jos esine nielaistaan, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
• Säilytä tätä laitetta lasten ulottumatomissa. Ole varovainen, kun lähellä on lapsia, jotta laite tai sen
osat eivät aiheuta heille vahinkoa.
• Älä väläytä salamaa suoraan silmiä kohti. Välähdys voi vahingoittaa näköä.
• Älä väläytä salamaa ajoneuvon kuljettajaa kohti. Välähdys voi haitata huomiokykyä tai aiheuttaa
hetkellisen sokeuden, mikä voi johtaa onnettomuuteen.
• Älä käytä kameran monitoria, kun kuljetat ajoneuvoa tai liikut muuten. Seurauksena voi olla vam-
moja tai onnettomuus.
• Älä katso etsimen tai objektiivin läpi suoraan kohti aurinkoa tai muita voimakkaita valonlähteitä. Se
voi vahingoittaa näköä tai aiheuttaa sokeutumisen.
Yleiset varoitukset ja varotoimet
Lue ja ymmärrä kaikki seuraavat varoitukset ja varotoimet käyttääksesi digitaalikameraa ja sen
varusteita turvallisesti.