Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
40
TALLENNUS - VAATIVA KÄYTTÖ
Kuvansiirtotavat - Drive mode
Kuvansiirtotapa ohjaa kuvien ottamisen nopeutta ja menetelmää.
Kuvansiirtotapa voidaan säätää automaattisen kuvauksen, aiheohjel-
mien ja käsisäätöisen kuvaustilan valikosta. Katso valikoiden käyttö
sivulta 36 .
Yksi kuva (Single shutter) - kamera ottaa yhden kuvan aina painettaessa laukaisinta.
Jatkuva kuvaus (Continuous shutter) - kamera ottaa kolme peräkkäistä kuvaa, kun
laukaisinta pidetään painettuna.
Haarukointi: valotus (Auto bracket: exposur) - kamera ottaa kolme kuvaa eri valotusar-
voilla. Mahdollinen vain käsisäätöisessä kuvauksessa.
Haarukointi: tarkennus (Auto bracket: focus) - kamera ottaa kolme kuvaa eri tarken-
nusasetuksilla. Mahdollinen vain käsisäätöisessä kuvauksessa.
Kun jokin muu kuin asetus kuin yksi kuva (single shutter) on valit-
tuna, kuvansiirtotavan kuvake näkyy monitorissa. 
Kuvamäärä, joka voidaan ottaa jatkuvassa kuvaustilassa, riippuu
kuvalaadun ja -koon asetuksesta sekä muiden toimintojen käytöstä.
5 megapikselin normal-kuvia voidaan ottaa enintään noin 0,7 kuvaa
sekunnissa.
Haarukoinnit ovat mahdollisia vain käsisäätöisessä kuvaustilassa.
Katso kuvaustilan muuttaminen sivulta 34. Kun käytät automaattista
haarukointia, paina laukaisinta ja pidä sitä alhaalla, kunnes kaikki
kolme kuvaa on otettu. Valotuksen haarukoinnissa kamera ottaa
kolme kuvaa: säädetyllä valotuksella, 0,5 Ev:n alivalotuksella ja  0,5
Ev:n ylivalotuksella. Tarkennuksen haarukoinnissa tarkennus muuttuu
joka kuvassa: yksi kuva otetaan säädetyltä etäisyydeltä, toinen
lähempää ja kolmas kauempaa.
Kuvansiirtotavan osoitin