Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
43
Valotuksen korjaus - Exposure compensation
Kameran valotusta voi korjata niin, että lopullinen kuva on  ±2,0 Ev:tä (0,3 Ev:n portain) vaaleampi
tai tummempi elokuvauksessa/äänityksessä ja käsisäätöisessä kuvauksessa. Valotuskorjaus sääde-
tään valikosta. Kun korjauksen määrä on muu kuin 0,0, korjauksen määrä pysyy varoituksena moni-
torissa. 
Valotuskorjauksen määrä
Valotuksen korjauksen määrä valitaan elokuvauksen/äänityksen tai
käsisäätöisen kuvauksen valikosta; muutokset nähdään päivittyvästä
kuvasta. Katso valikoiden käyttö sivulta 36.
–2.0Ev
–1.0Ev
Kameran valotus
Valotuskorjausta käytetään, kun kameran valonmittaus harhau-
tuu hyvin vaaleista tai tummista aiheista. Alla olevassa
esimerkissä tumma vesi sai kameran ylivalottamaan kuvaa, jol-
loin siitä tuli liian vaalea ja lattea. Valotusta korjaamalla yksi-
tyiskohdat palautuvat lehtiin ja kivet sekä vesi näyttävät eläväm-
miltä.
Käsisäätöisessä kuvaustilassa valotuksen korjaus voidaan asettaa säätimel-
lä.
Paina säätimen ylös-näppäintä; valotuskorjauksen näyttö tulee esiin. Paina
näppäintä uudelleen, kun haluat säätää säätimellä muita toimintoja; valo-
tuskorjauksen näyttö muuttuu harmaaksi.
Huomaa