Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
44
TALLENNUS - VAATIVA KÄYTTÖ
Elokuvaus/äänitys - Movie/audio recording 
Elokuvaus-/äänitystilassa valikosta vaihdellaan elokuvan, äänen ja
ääniliitteen tallennuksen välillä. Katso valikoiden käyttö sivulta 36.
Valittu tila näkyy monitorin vasemmassa alakulmassa.
Elokuvaus, s. 35
Äänitys, s. 44
Ääniliitteen tallennus, s. 45
Tämä kamera pystyy tallentamaan ääntä noin 8 KB/s elokuvaus-/äänitystilassa. Katso tallennusta-
van valinta sivulta 34. Äänitys valitaan valikosta, ks. edempää ja sivulta 36. 
Äänitys - Audio recording
Paina laukaisin pohjaan ja vapauta se sitten aloittaaksesi tallennuk-
sen.
Tallennusaika
Kamera jatkaa tallennusta, kunnes muistikortti täyttyy tai laukaisinta
painetaan uudelleen. Kulunut tallennusaika ja jäljellä oleva muis-
timäärä näkyvät monitorissa. Käytettäessä MultiMediaCardia tallen-
nusaika on enintään 30 sekuntia.
Älä peitä mikrofonia tallennuksen aikana.
Jäljellä oleva muistimäärä
RECORDING