Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
AUDIO CAPTION
45
Varo koskemasta tai peittämästä mikrofonia äänityksen
aikana. Äänityksen laatu riippuu äänilähteen ja mikrofonin
välisestä etäisyydestä. Parhaat tulokset saat, kun kamera
on noin 20 cm:n etäisyydellä suustasi.
Tallennusvihjeitä
Tämä kamera pystyy lisäämään ääniraidan valokuvaan elokuvaus-/äänitystilassa. Katso tallennusti-
lan valinta sivulta 34. Ääniliite valitaan valikosta. Katso sivut 36 ja 44. 
Ääniliite - Audio caption
Paina laukaisin pohjaan ja vapauta se aloittaaksesi tallennuksen. 
Tallennusaika
Kamera jatkaa tallennusta, kunnes muistikortti on täynnä tai
laukaisinta painetaan uudelleen. Kulunut tallennusaika ja jäljellä
oleva muistimäärä näkyvät monitorissa. Käytettäessä MultiMedia-
Cardia tallennusaika on enintään 30 sekuntia.
Älä peitä mikrofonia tallennuksen aikana. Jos ääniliite halutaan kor-
vata toisella, vanha ääniliite on ensin poistettava. Katso sivu 53.
Jäljellä oleva muistimäärä
RECORDING
Tuo säätimen vasen/oikea-näppäimillä esiin kuva, johon
ääniraita liitetään. 
Mikrofoni