Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
5
• Älä käytä näitä laitteita kosteassa ympäristössä tai märin käsin. Jos laitteisiin pääsee nestettä, irro-
ta välittömästi akku tai muu virtalähde ja lopeta laitteen käyttö. Nesteen kanssa tekemisiin
joutuneen laitteen käytön jatkaminen voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja sytyttämällä tulipalon tai
antamalla sähköiskun.
• Älä käytä näitä laitteita, jos lähellä on syttyviä kaasuja tai nesteitä, kuten paloöljyä, bensiiniä tai
maaliohenteita. Älä käytä syttyviä aineita, kuten alkoholia, bensiiniä tai maaliohennetta laitteiden
puhdistamiseen. Syttyvien puhdistusaineiden tai liuottimien käyttö voi aiheuttaa räjähdyksen tai
tulipalon.
• Älä irrota AC-adapteria tai laturia vetämällä virtajohdosta. Tartu pistokkeeseen, kun irrotat johdon
virtalähteestä.
• Älä vahingoita, väännä, muuntele tai kuumenna AC-adapteria tai laturin johtoa, äläkä aseta mitään
painavaa niiden päälle. Vahingoittunut johto voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja sytyttämällä tuli-
palon tai antamalla sähköiskun.
• Jos laitteista lähtee outoa hajua, ne kuumentuvat tai savuavat, lopeta käyttö välittömästi. Irrota heti
akku varoen polttamasta itseäsi, sillä akku voi kuumentua käytössä. Vaurioituneen laitteen tai osan
käytön jatkaminen voi aiheuttaa vammoja tai tulipalon.
• Toimita laitteet Konica Minoltan huoltoon, jos ne kaipaavat korjaamista.
• Tämän laitteen johdon käsittely voi altistaa lyijylle, jonka on todettu voivan aiheuttaa syöpää ja si-
kiövaurioita tai muita hedelmällisyyteen liittyviä haittoja. Pese aina kätesi käsiteltyäsi johtoa.
• Kohde ei saa olla alle 1 metrin etäisyydellä, kun muotokuvia otetaan salaman kanssa. Muutoin
silmät voivat vahingoittua.