Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
58
TOISTOTILA - VAATIVA KÄYTTÖ
DPOF
DPOF (Digital Print Order Format) mahdollistaa liikkumattomien kuvien suoratulostuksen digitaa-
likamerasta. Kun olet luonut DPOF-tiedoston, vie muistikortti kuvanvalmistajalle tai aseta se DPOF-
yhteensopivan tulostimen muistikorttipaikkaan.
Korosta toimintovaihtoehtoja ylös/alas-näppäimellä ja muuta asetusta asetusnäp-
päimellä. Katso jaksosta Liikkuminen toistovalikossa, miten valikkoa käytetään (s.
54).
Tallennuspäivän ja -ajan tulostaminen kuviin.
Tallennuspäivän ja -ajan merkinnän peruuttaminen.
All
Kaikkien tai useiden tiedostojen valinta tulostettavaksi tai DPOF:n peruuttaminen. 
Kuvat sisältävän kortin määrittäminen, kun sekä SD Memory Card että
Memory Stick ovat kamerassa.
Korosta OK-välilehti. Jatka DPOF-kohdassa määritettyä toimintoa painamalla
asetusnäppäintä. 
Select
Reset
SELECT SETUP
CANCEL
USE LAST DPOF FILE
NEW: COPIES < 0>
Jos valintatoiminto määritettiin, select-setup -näyttö avau-
tuu. Korosta uusi vaihtoehto. Vasen/oikea-näppäimillä
voidaan määrittää kunkin kuvan kopioiden lukumäärä;
tulostettavia kuvia muokataan seuraavassa näytössä. Jatka
painamalla asetusnäppäintä. Use-last-DPOF-file -vaihtoehto
käyttää olemassa olevaa DPOF-tiedostoa.