Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
59
Käytettäessä päiväystoimintoa päiväyksen merkintätapa ja -paikka vaihtelevat tulostimen mukaan.
Kaikki tulostimet eivät pysty tulostamaan päivämäärää ja kellonaikaa. DPOF-tiedosto jää muistikor-
tille ja sitä voidaan käyttää uudelleen tai muokata use-last-DPOF-file -toiminnolla select setup -
näytössä. DPOF-tiedosto voidaan poistaa kortilta valikon Reset-toiminnolla.
Jos select-toiminto määritettiin, otosvalinnan näyttö avautuu. Valitse
tulostettava(t) kuva(t) asettamalla punainen kehys indeksikuvan
ympärille ja painamalla asetusnäppäintä; keltainen kehys osoittaa
valinnan. Valitse kopioiden määrä zoomin näppäimillä.; kopioiden
määrä näkyy kunkin indeksikuvan vasemmassa yläkulmassa. Kuvan
tulostuminen perutaan valitsemalla kopioiden määräksi nolla.
Korosta “OK”-ruutu ja jatka painamalla asetusnäppäintä. Lisää tietoa
otosvalinnan näytöstä on sivulla 55.
Varmistusnäyttö tulee esiin. Korosta “Yes” vasen/oikea-
näppäimillä. “No” peruu toimenpiteen.
Suorita toimenpide loppuun painamalla asetusnäppäin-
tä.
YES
NO
SET DPOF?
Jos valitse kaikki -vaihtoehto (All) määritettiin, kunkin
kuvan kopioiden määrä on asetettava. Muuta kopio-
määrää vasen/oikea-näppäimillä. 
Jatka painamalla asetusnäppäintä.
<    1  >
NUMBER OF COPIES