Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
6
OIKEA JA TURVALLINEN KÄYTTÖ
• Älä käytä tai säilytä näitä laitteita kuumassa tai kosteassa ympäristössä, kuten esim. auton han-
sikaslokerossa tai tavaratilassa. Se voi vahingoittaa kameraa, laturia ja akkua, mikä voi aiheuttaa
kuumentumisen, tulen, räjähdyksen tai vuotavan akkunesteen synnyttämiä palo- tai muita vammo-
ja.
• Jos akku vuotaa, lopeta laitteen käyttö.
• Kameran, laturin ja akun lämpötila kohoaa pitkään käytettäessä. Ole varovainen, ettet saa palo-
vammoja.
• Palovammoja voi syntyä, jos muistikortti tai akku poistetaan heti pitkän käytön jälkeen. Sammuta
kamera ja anna sen viilentyä ensin. 
• Älä väläytä salamaa, jos se koskettaa ihmistä, eläintä tai esineitä. Salamasta vapautuu runsaasti
lämpöenergiaa, mikä voi aiheuttaa palovammoja.
• Älä anna minkään painaa LCD-monitoria. Vahingoittunut monitori voi aiheuttaa vammoja ja moni-
torin neste voi aiheuttaa tulehduksia. Jos monitorin nestettä pääsee iholle, pese kontaktialue puh-
taalla vedellä. Jos monitorin nestettä pääsee silmään, huuhdo silmä välittömästi runsaalla, puhtaal-
la vedellä ja ota heti yhteys lääkäriin.
• Kiinnitä pistoke hyvin verkkovirtarasiaan, kun käytät AC-adapteria tai laturia.
• Älä käytä muuntimia tai sovittimia laturin kanssa. Niiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai vaurioit-
taa laitetta. 
• Älä käytä AC-adapteria tai laturia, jos niiden johdot ovat vaurioituneet.
• Älä peitä AC-adapteria tai laturia millään. Seurauksena voi olla tulipalo.
• Älä estä pääsyä AC-adapterin tai laturin luo; esteet voivat estää verkkovirtajohdon irrottamisen
hätätilanteessa.
• Irrota AC-adapteri tai laturi verkkovirrasta, kun niitä puhdistetaan tai ne eivät ole käytössä.
VAROTOIMI