Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
64
ASETUSVALIKKO
Muistikortin alustaminen - Format
Alustamista käytetään kaikkien muistikortilla olevien tietojen poistamiseen. Kopioi kaikki tärkeä tieto
tietokoneelle tai muulle tallennusvälineelle ennen muistikortin alustamista. Tiedostojen suojaaminen
ei estä niiden häviämistä, kun muistikortti alustetaan. Alusta (formatoi) muistikortti aina kameran
toiminnoilla; älä koskaan käytä tietokoneen toimintoja alustamiseen.
Katso kohdasta Liikkuminen asetusvalikossa, miten valikko avataan ja miten sitä käytetään (s. 62).
Kun muistikortti alustetaan, kaikki sillä olevat tiedot häviävät.
Näytössä on toiminnan edistymisjana ja etsimen merkkivalo palaa kortin alustamisen ajan. Älä
koskaan poista muistikorttia tai akkua toimenpiteen aikana.
Valitse Format säätimen vasen/oikea-näppäimillä. 
Valitse alustettava kortti ylös/alas-näppäimillä. MultiMediaCardin alus-
tamiseksi valitaan SD.
Jatka painamalla asetusnäppäintä.
Varmistusnäyttö tulee esiin. Korosta “Yes” vasen/oikea-
näppäimillä. “No” peruu toimenpiteen.
Suorita toimenpide loppuun painamalla asetusnäppäin-
tä.
YES
NO
FORMAT SD?