Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
66
ASETUSVALIKKO
Käynnistysvalo
Käynnistyksen merkkivalo palaa, kun kameraan kytketään virta. Valo
voidaan kytkeä käyttöön tai sammuttaa asetusvalikosta. Katso
kohdasta Liikkuminen asetusvalikossa, miten valikko avataan ja
miten sitä käytetään (s. 62).
Käynnistyksen merkkivalo - Start-up LED
Valitse Monitor-osio säätimen vasen/oikea-näppäimillä.  
Valitse Start-up LED ylös/alas-näppäimillä.
Aseta valo käyttöön tai pois käytöstä painamalla asetusnäppäintä;
valikon osoitin muuttuu vastaavasti.
Kuvatietojen asetukset - Information display setup
Kuvaustilassa päivittyvään kuvaan liittyvät tiedot ja katselutilassa näkyvät kuvan tiedot voi saada
näkyville (ON) tai ne voi pitää näkymättömissä (OFF). Katso kohdasta Liikkuminen asetusvalikossa,
miten valikko avataan ja miten sitä käytetään (s. 62).
Valitse Monitor-osio säätimen vasen/oikea-näppäimillä.   
Valitse kuvatiedot käytössä/ei käytössä (on/off) ylös/alas-näppäimillä. 
Kytke kuvatiedot käyttöön tai käytöstä pois painamalla asetusnäppäin-
tä; valikon osoitin muuttuu vastaavasti.