Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
71
Suurempi terävyys
Sharpness-asetus korostaa tai pehmentää kuvan yksityiskohtia. Säätö tapahtuu viisipor-
taisesti. Kaikki muutokset vaikuttavat päivittyvään kuvaan, mutta niitä voi olla vaikea
nähdä. Vaikutukset näkyvät selvästi tetokoneen näytössä. Katso lisätietoja omista ase-
tuksista sivuilta 68 ja 69. Terävyys asetetaan käsisäädön tallennusvalikkoon. 
Normaali
Terävyys - Sharpness
Pienempi terävyys
Automaattivalotuksen käyttämän pisimmän suljinajan voi määritellä. Katso lisätietoja omista asetuk-
sista sivuilta 68 ja 69. Pisimmän suljinajan rajoitus asetetaan käsisäädön tallennusvalikkoon. Kun
omat asetukset ovat poissa käytöstä, pisin suljinaika on 1/60 sekuntia salamalla ja 1/8 sekuntia
ilman salamaa.
Pisimmän suljinajan rajoitus - Shutter-speed limit
Tästä säädetään suljinajan rajoitus, kun salamakuvausasetuksena
on automaattisalama tai täytesalama. Kamera asettaa tässä
määritetyn tai nopeamman suljinajan.
Tästä säädetään suljinajan rajoitus, kun salamakuvausasetuksena
on salaman esto. Katso tiedot salamakuvaustavoista sivulta 28.