Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
74
ASETUSVALIKKO
Jos tiedostonumeron muisti on käytössä (on), ensimmäinen kuva saa numeron, joka on yhtä
suurempi kuin edellisellä kuvalla, riippumatta muistikortilla olevien kuvien lukumäärästä. Jos muis-
tikortilla on kuva, jonka tiedostonumero on jo suurempi, tallentuvan kuvan tiedostonumeroksi tulee
numero, joka on yhtä suurempi kuin aiemmin suurinumeroisimmalla kuvalla. Jos tiedostonumeron
muisti on kytketty pois (off) ja muistikortti vaihdetaan tai kaikki tiedostot poistetaan, ensimmäinen
seuraavaksi tallentuva tiedosto saa tiedostonumeron 0001. 
Katso kohdasta Liikkuminen asetusvalikossa, miten valikko avataan ja miten sitä käytetään (s. 62).
Tiedostonumeron muisti - File number memory
Valitse rec. set -osio säätimen vasen/oikea-näppäimillä. 
Valitse file number memory ylös/alas-näppäimillä.
Aseta tiedostonumeron muisti käyttöön (on) tai pois käytöstä (off)
painamalla asetusnäppäintä.
Punasilmäisyyden esto käyttää punasilmäisyyden vähentämiseen esisalamaa, joka supistaa kohteen
silmäteriä. Käytä tätä toimintoa vähässä valossa kuvatessasi ihmisiä tai eläimiä. Katso kohdasta
Liikkuminen asetusvalikossa, miten valikko avataan ja miten sitä käytetään (s. 62).
Punasilmäisyyden esto - Red-eye reduction
Valitse rec. set -osio säätimen vasen/oikea-näppäimillä.
Valitse red-eye reduction säätimen ylös/alas-näppäimillä. 
Aseta punasilmäisyyden esto käyttöön (on) tai pois käytöstä (off)
asetusnäppäimellä.