Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
3.Liitä USB-kaapelin pieni liitin kameraan. Tarkista, että liitin on hyvin
kiinni kamerassa.
84
Kameran liittäminen tietokoneeseen
Akussa tulee olla täysi lataus, kun kamera liitetään tietokoneeseen. AC-adapterin (lisävaruste) käyttö
on akkukäyttöä suositeltavampaa. Windows 98 tai 98SE -käyttäjien tulee lukea tarvittavan USB-
ajurin asennusohjeet sivulta 85 ennen kameran liittämistä tietokoneeseen.
4.Liitä USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin. Tarkista, että liitin on hyvin kiinni tietoko-
neessa. Kamera tulee liittää suoraan tietokoneen USB-porttiin. Liittäminen USB-hubiin voi estää
kameran kunnollisen toiminnan.
1.Aseta muistikortti kameraan. Tarkista, että tallennusvalikossa oleva ensisijaisen
muistikortin asetus vastaa muistikorttia. Tiedot muistikortin vaihtamisesta, kun kamera
on liitettynä tietokoneeseen, ovat sivulla 95.
USB-TIEDONSIIRTOTILA
2.Sammuta kameran virta.  
Kameran virta kytkeytyy automaattisesti, kun se liitetään tietokoneeseen; etsimen merkkivalo syttyy
liitännän merkkinä. Jos kamerassa on kaksi muistikorttia ja käsiteltävä kortti on täynnä, kamera voi
automaattisesti vaihtaa tyhjän kortin ensisijaiseksi kortiksi. Poista tyhjä kortti kamerasta ennen kuin
liität kameran tietokoneeseen.
Kun kamera on liitetty oikein tietokoneeseen, aseman kuvake ilmestyy Omaan tietokoneeseen tai
työpöydälle. Kuvake näkyy kameran nimisenä ja muistikortin nimisenä tai vain siirrettävänä levynä.
Kun käytössä on Windows XP tai Mac OS X, näkyville avautuu ikkuna, joka pyytää ohjeita siitä, mitä
kuvatiedoille tulee tehdä; noudata ikkunassa olevia ohjeita. Jos tietokone ei tunnista kameraa, irrota
kamera tietokoneesta ja käynnistä tietokone uudelleen. Toista yllä esitetyt liittämistoimenpiteet.