Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
85
Ajuri täytyy asentaa vain kerran. Jos ajuria ei voi asentaa automaattisesti, sen voi asentaa käsin
käyttöjärjestelmän “lisää uusi laite/add-new-hardware” -velhon avulla; ohjeet ovat seuraavalla sivul-
la. Jos käyttöjärjestelmä vaatii 98 CD-ROM:ia asennuksen aikana, aseta se CD-ROM-asemaan ja
noudata näytölle tulevia ohjeita. Muut Windowsin ja Macintoshin käyttöjärjestelmät eivät vaadi eril-
listä ajuria.
Liittäminen: Windows 98 ja 98 SE
Aseta DiMAGE Viewer CD-ROM-asemaan ennen kameran liittämistä tietokoneeseen. “DiMAGE
installer menu” avautuu automaattisesti. Windows 98:n USB-ajurin automaattiasennus: näpäytä
“starting-up-the-USB-device-driver-installer” -näppäintä. Ruudulle avautuu ikkuna, joka varmistaa,
että ajuri tulee asentaa; näpäytä “Yes” jatkaaksesi. 
Automaattinen asennus
Kun ajurin asennus on
onnistunut, avautuu uusi
ikkuna. Näpäytä “OK.”
Käynnistä tietokone
uudelleen ennen kameran
liittämistä siihen (s. 84).