Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
86
USB-TIEDONSIIRTOTILA
Valitse suositus sopivan ajurin etsimisestä. Näpäytä
“Seuraava/Next.”
Valitse ajurin sijainnin määrittely. “Selaa/Browse” -ikkunaa
voi käyttää ajurin etsintään. Ajurin tulisi löytyä CD-ROM:ilta
kansiosta :\Win98\USB. Kun ajurin sijainti näkyy ikkunassa,
näpäytä “Seuraava/Next.”
Asentaminen käsin
Windows 98 -ajurin asentaminen käsin: noudata kameran
liittämisestä tietokoneeseen annettuja ohjeita sivulta 84. 
Kun kamera on liitettynä tietokoneeseen, käyttöjärjestelmä
tunnistaa uuden laitteen ja “lisää uusi laite / add-new-hard-
ware” -velhon ikkuna avautuu. Aseta DiMAGE Viewer CD-
levy CD-ROM-asemaan. Näpäytä “Seuraava/Next.”