Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
87
“Lisää uusi laite / add new hardware” -velho varmistaa
ajurin sijainnin. CD-ROM-aseman tunnus vaihtelee
tietokoneen mukaan. Asenna ajuri näpäyttämällä
“Seuraava/Next”.
•Jokin kolmesta ajurista voi löytyä: MNLVENUM.inf,
USBPDR.inf tai USBSTRG.inf.
Viimeinen ikkuna vahvistaa, että ajuri on asennettu.
Näpäytä “Valmis/Finish”. Käynnistä tietokone uudelleen.
Kun “oma tietokone / my-computer” -ikkuna avataan, siellä
näkyy uusi liikuteltavan levyn kuvake tai G530:n kuvake.
Kaksoisnäpäyttämällä kuvaketta pääset käsittelemään
kameran muistikorttia; katso s.  88.