Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
9
Toimintatavan muuttaminen ....................................................................................................34
Elokuvaus ................................................................................................................................35
Liikkuminen tallennusvalikossa ...............................................................................................36
Aiheohjelmat ...........................................................................................................................38
Väritila......................................................................................................................................39
Ensisijainen muistikortti ...........................................................................................................39
Kuvansiirtotavat.......................................................................................................................40
Kuvakoko ja -laatu ..................................................................................................................41
Vitkalaukaisin...........................................................................................................................42
Valotuksen korjaus ..................................................................................................................43
Elokuvaus-/äänitystila .............................................................................................................44
Äänitys.....................................................................................................................................44
Ääniliite ....................................................................................................................................45
Valkotasapaino ........................................................................................................................46
Kameran herkkyys (ISO)..........................................................................................................47
Kameran herkkyys ja salaman kantamat ................................................................................47
Valotustavat .............................................................................................................................48
Elokuvien ja äänitysten toisto..................................................................................................52
Ääniliitteiden poistaminen .......................................................................................................53
Liikkuminen toistovalikossa.....................................................................................................54
Otosvalinnan näyttö ................................................................................................................55
Kuvien kopiointi ja siirtäminen.................................................................................................56
Kuvakoon muuttaminen ..........................................................................................................57
DPOF .......................................................................................................................................58
Kuvien suojaaminen ................................................................................................................60
Kuvaesitys ...............................................................................................................................61