Konica Minolta G530 User Manual (fi)

Download
92
USB-TIEDONSIIRTOTILA
PictBridge
Tuo tulostettava kuva näkyville säätimen vasen/oikea-
näppäimillä.
Toista edellä olevia toimenpiteitä niin, että kaikki
tulostettavat kuvat on valittu. Jatka painamalla
menu-näppäintä.
Valitse kopioiden määrä ylös-näppäimellä. Enintään 50
kuvaa voidaan valita. Kuva poistetaan tulostettavien
joukosta painamalla alas-näppäintä niin, että kopio-
määräksi tulee nolla.
Tulostemäärä yhteensä
Kopioiden määrä
Tarkista, että asetusvalikon “USB-transfer mode”-asetuksena
on PictBridge. Liitä kamera PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen kameran USB-kaapelilla. Kaapelin suurempi liitin
kiinnitetään tulostimeen. Liitä kaapelin pienempi liitin kame-
raan; kameran virta kytkeytyy automaattisesti ja PictBridge-
liitäntä käynnistyy. 
PictBridge-näytöstä voi valita yksittäisiä kuvia tulostukseen.
Jos kamerassa on kaksi muistikorttia, vain tallennusvalikosta ensisijaiseksi kortiksi valitun (s. 39)
kortin kuvia voi katsella.
Kuvakoko
:move
:sel.
:print
Total: 3
2
5M