Konica Minolta DiMAGE EX User Manual (nl)

Download
73
Basis Camera Paneel bediening (drie knoppen)            
Deze drie knoppen worden gebruikt om het Image Capture Type in te stellen, de flitser-instellingen, en de
zelfontspanner voor draadloze fotografie.
Formaat (Image Capture Type)
• Het Image Capture Type verandert in de onderstaande volgorde iedere keer dat de knop wordt
ingedrukt.
Flitser
• De instelling verandert in de onderstaande volgorde iedere keer dat de knop wordt ingedrukt.
• Zie de de Ingebouwde Flitser sectie van de cameragebruiksaanwijzing voor details.
AUTO (Automatische flits)
FILL (Invulflits)
R-EYE (Automatische flits, met rode ogen-reductie)
OFF (Flitser uitgeschakeld)
Timer (zelfontspanner)
• De zelfontspanner wordt aan/uit gezet iedere keer dat
deze knop wordt ingedrukt.
• Indien AAN, zal de zelfontspanner het ontspannen van de
sluiter met ongeveer 10 seconden vertragen.
• De zelfontspanner is niet beschikbaar bij Burst/continu of
Timelapse/interval opnamen.
GEBRUIK VAN HET CAMERA PANEEL
72
Camera Status Weergave                                               
Toont het aantal opnamen dat is opgeslagen op de CompactFlash kaart in de camera en de resterende
batterij-capaciteit.
Toont de resterende capaciteit op de CompactFlash kaart.
Het blauwe deel geeft de gebruikte capaciteit weer.
Geeft aan of er een CompactFlash kaart in het card slot zit.
Geeft aan dat er een kaart in zit.
Geeft aan dat het batterij-niveaul laag is. Stop de
software onmiddellijk en vervang de vier batterijen in
de Dimâge EX, of sluit de AC-Adapter (apart leverbaar)
aan.
Geeft het aantal opnamen aan dat op de CompactFlash
kaart in de camera in opgeslagen.
De camera functioneert normaal als dit icoon roteert.