Konica Minolta DiMAGE EX User Manual (nl)

Download
77
Media-instellingen                                                         
De Still Image/normaal
instellingen.
1. Kies de gewenste radio knop voor Kleur of ZW.
2. Kies de gewenste beeldkwaliteit uit het afrol-menu.
3. Kies de gewenste grootte uit het afrol-menu.
• Zie de betreffende sectie in de camera
gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
De Burst Image/continu
instellingen.
1. Kies de kleur, beeldkwaliteit, en beeldgrootte.
• Zie de betreffende sectie in de camera
gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
2. Kies de tijds-interval tussen de  opnamen (in
milliseconden).
• Deze instelling kan niet worden gedaan vanuit de
camera.
De Timelapse Image/interval
instellingen.
1. Kies de kleur, beeldkwaliteit, en beeldgrootte.
2. Kies de timelapse-interval.
3. Kies het aantal opnamen.
• Zie de betreffende sectie in de camera
gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
76
Video Output instellen.
Klik op de radio knop van de gewenste instelling.
• Zie Videosoort in de cameragebruiksaanwijzing voor
meer informatie.
Taal-instelling.
• Zie cameragebruiksaanwijzing voor meer informatie.
Klik op de radio knop van de gewenste instelling
• Alleen die talen die ook in uw camera beschikbaar
zijn kunnen worden gekozen.
De Capture voorkeuren instellen.
1. Stel de tijd in, die Instant Review moet wachten op
een commando voordat een opname bewaard wordt.
• Deze optie kan niet in de camera zelf ingesteld
worden.
2. Klik het aankruisvakje om systeemgeluiden aan of uit
te zetten.
• Zie Systeemgeluiden in de cameragebruiks-
aanwijzing voor meer informatie.
• Het JPEG (EXIF) bestandstype kan niet worden
gewijzigd.
GEBRUIK VAN HET CAMERA PANEEL
Lees door op de volgende pagina.