Konica Minolta DiMAGE EX User Manual (nl)

Download
99
DE DIGITA™ VERSIE CONTROLEREN
Met de Macintosh                                                       
Zet de Macintosh aan.
Klik op het Digita Desktop™ icoon.
• Als de software is geïnstalleerd volgens de instructies in het setup programma, zal het Digita
Desktop™ Opname zich bevinden in de Digita Desktop map.
Kies Get Info (Info) uit het File (Bestand) menu.
• Het Info venster verschijnt waarin het versienummer staat (omcirkeld beneden).
98
Klik op de Version tab, klik dan op Product version onder
Item name: in het Other version informatie venster.
• Het versienummer verschijnt onder Value:.
Klik op OK.