Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
Blixtlampa (orange)
Fast sken: blixten är uppladdad och klar
att avfyras.
Blinkar: blixten laddas upp och slutaren
är låst.
- 12 -
SÖKARE
FUNKTIONSRATT
PC-läget (sid. 76)
Självutlösare/fjärrkontroll (sid. 41)/
Bildspel (Slide show) (sid. 56)
Enbildsmatning (sid. 27)/
Enbildsvisning (sid. 52)
”Setup”-läget (sid. 71)
(igångsättning)
”Movie”-inspelning (sid. 38)/
”Movie”-visning (sid. 58)
• Ratten används för att snabbt och enkelt
ställa in kamerans viktigaste funktioner.
DELARNAS NAMN
Bildbegränsning
Fokusområde
Fokuslampa (gön)
Fast sken:
fokusering bekräftad och låst.
Blinkar snabbt:
kan inte fokusera (sid. 28).
Blinkar långsamt:
en bild överförs mellan kameran och
CompactFlash-kortet eller ett ”movie”-av-
snitt spelas in.
Kontinuerlig matning (sid. 40)/
Index-visning (sid. 53)