Konica Minolta DiMAGE E201 User Manual (sv)

Download
- 13 -
DATAPANEL
Följande visar alla symboler på datapanelen för att underlätta förklaringarna.
* Bildräkneverket visar ett ungefärligt antal bilder som kan lagras på CompactFlash-
kortet i det valda läget för bildkvalitet eller -storlek; om ett läge ändras, kommer
bildräkneverket på datapanelen att justeras därefter.
När läget för ”movie”-inspelning används, kommer datapanelen att visa det antal
enminutersavsnitt som kan spelas in på CompactFlash-kortet; “C” används som en
förkortning av ”clip” (avsnitt).När mindre än ett 60-sekunders avsnitt kan lagras,
kommer räkneverket att visa kvarvarande antal sekunder. Vid inspelning, kommer
räkneverket på datapanelen att räkna ner från 60 sekunder eller från kvarvarande tid
när färre än ett avsnitt kan spelas in.
Detta område på panelen används för följande:
• Bildräkneverk* sid. 50
• Visning av exponeringsjustering, sid. 34
• Indikering av tomt fack för CompactFlash-kortet,
sid. 23
Indikeringar av blixtlägen sid. 30
Indikerring av självutlösare/fjärrkontroll, sid. 41
Indikering för manuell vitbalans, sid. 48
Indikering av exponeringsjustering, sid. 34
Indikering av batterieffekt, sid. 21
Indikering av skärpeläge, sid. 49
Indikeringar för bildkvalité sid. 46